ASEAN Connectivity and Beyond จัดโดย สำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมอิมพีเรียล สามเหลี่ยมทองคำ ถนนแม่สาย-เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย