แจ้งนามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่นล่าสุด ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.43 น.