พระอาจารย์ชาติ ปุณฺณาโภ วัดป่าภูแปก ญาณสัมปันโน บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย