พิธีฉลองฐานานุกรม พระราชาคณะชั้นราช พระครูสังฆรักษ์นรสิงห์ ธมฺมธโร ณ วัดตะคลองสีผึ้ง บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 62