ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => HAPPY BRITHDAY อวยพรวันคล้ายวันเกิด => ข้อความที่เริ่มโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 18 มิถุนายน 2014, 08:13:23

หัวข้อ: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 18 มิถุนายน 2014, 08:13:23
HAPPY BIRTHDAY    HS4PPP / เพ็ญศิริ สังโวลี   18 มิถุนายน 2557
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดในวันนี้ครับ HAPPY BIRTHDAY ขอให้มีความสุข สดชื่นร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จน 73,88

(http://image.ohozaa.com/i/22b/PA4kvl.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wrnEcXRD0jmAQgqc)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 มิถุนายน 2014, 08:18:24
(http://upic.me/i/al/aru33.jpg) (http://upic.me/show/39058568)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 มิถุนายน 2014, 08:20:53
ชลิดา สังโวลี ( น้องโบว์ ) HS4XRX ร้องเพลง HAPPY BIRTHDAY (http://www.youtube.com/watch?v=BgZdT9-2uX4#ws)

HAPPY BIRTHDAY TO HS4PPP
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:30:13
(http://upic.me/i/6l/ket91.jpg) (http://upic.me/show/51596589)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:30:23
(http://upic.me/i/sc/1lb92.jpg) (http://upic.me/show/51596591)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:30:34
(http://upic.me/i/je/vfj93.jpg) (http://upic.me/show/51596592)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:30:44
(http://upic.me/i/vq/r8d94.jpg) (http://upic.me/show/51596594)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:31:02
(http://upic.me/i/8w/0i395.jpg) (http://upic.me/show/51596596)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:31:11
(http://upic.me/i/tb/eli96.jpg) (http://upic.me/show/51596599)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:31:21
(http://upic.me/i/g6/thj97.jpg) (http://upic.me/show/51596603)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:32:30
(http://upic.me/i/y4/plf99.jpg) (http://upic.me/show/51596611)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 มิถุนายน 2014, 12:32:40
(http://upic.me/i/90/vy100.jpg) (http://upic.me/show/51596615)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:47:46
(http://upic.me/i/8g/gk3f1.jpg) (http://upic.me/show/51607361)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:47:57
(http://upic.me/i/2w/k87q2.jpg) (http://upic.me/show/51607362)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:48:12
(http://upic.me/i/yb/6rqm3.jpg) (http://upic.me/show/51607363)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:48:23
(http://upic.me/i/yb/6rqm3.jpg) (http://upic.me/show/51607363)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:48:32
(http://upic.me/i/6o/dt5g4.jpg) (http://upic.me/show/51607364)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มิถุนายน 2014, 05:48:44
(http://upic.me/i/wk/mjkd5.jpg) (http://upic.me/show/51607365)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:13
(http://upic.me/i/yt/7c111.jpg) (http://upic.me/show/51624745)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:22
(http://upic.me/i/iq/9g112.jpg) (http://upic.me/show/51624747)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:31
(http://upic.me/i/ee/hx113.jpg) (http://upic.me/show/51624749)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:40
(http://upic.me/i/6a/2j114.jpg) (http://upic.me/show/51624750)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:49
(http://upic.me/i/vm/dw115.jpg) (http://upic.me/show/51624752)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:30:58
(http://upic.me/i/cu/9f116.jpg) (http://upic.me/show/51624753)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:31:08
(http://upic.me/i/fq/6r117.jpg) (http://upic.me/show/51624754)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:31:17
(http://upic.me/i/b7/70118.jpg) (http://upic.me/show/51624755)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:31:27
(http://upic.me/i/n5/25119.jpg) (http://upic.me/show/51624756)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มิถุนายน 2014, 12:31:36
(http://upic.me/i/5b/f6120.jpg) (http://upic.me/show/51624757)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:08
(http://upic.me/i/z9/4v136.jpg) (http://upic.me/show/51639727)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:18
(http://upic.me/i/sr/cf137.jpg) (http://upic.me/show/51639729)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:27
(http://upic.me/i/rp/zo138.jpg) (http://upic.me/show/51639730)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:37
(http://upic.me/i/ee/md139.jpg) (http://upic.me/show/51639731)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:46
(http://upic.me/i/jr/zw140.jpg) (http://upic.me/show/51639732)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:52:55
(http://upic.me/i/ea/6n141.jpg) (http://upic.me/show/51639733)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:53:04
(http://upic.me/i/m5/ki142.jpg) (http://upic.me/show/51639734)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:53:14
(http://upic.me/i/c0/19143.jpg) (http://upic.me/show/51639735)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:53:24
(http://upic.me/i/nk/61144.jpg) (http://upic.me/show/51639736)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 มิถุนายน 2014, 13:53:33
(http://upic.me/i/s5/jx145.jpg) (http://upic.me/show/51639738)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:05
(http://upic.me/i/ke/m8121.jpg) (http://upic.me/show/51655372)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:16
(http://upic.me/i/9q/z5122.jpg) (http://upic.me/show/51655373)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:26
(http://upic.me/i/m1/ms123.jpg) (http://upic.me/show/51655374)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:37
(http://upic.me/i/a4/ci124.jpg) (http://upic.me/show/51655376)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:46
(http://upic.me/i/88/gs125.jpg) (http://upic.me/show/51655378)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:56:56
(http://upic.me/i/6z/il126.jpg) (http://upic.me/show/51655379)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:57:15
(http://upic.me/i/im/hv127.jpg) (http://upic.me/show/51655380)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:57:25
(http://upic.me/i/mu/y7128.jpg) (http://upic.me/show/51655382)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:57:35
(http://upic.me/i/iv/0d129.jpg) (http://upic.me/show/51655383)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 มิถุนายน 2014, 15:57:45
(http://upic.me/i/bj/z6130.jpg) (http://upic.me/show/51655384)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:27:50
(http://upic.me/i/ft/ce223.jpg) (http://upic.me/show/51682734)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:27:58
(http://upic.me/i/ty/iq224.jpg) (http://upic.me/show/51682735)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:28:08
(http://upic.me/i/it/lm225.jpg) (http://upic.me/show/51682736)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:28:17
(http://upic.me/i/u7/qy226.jpg) (http://upic.me/show/51682737)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:28:26
(http://upic.me/i/85/ub227.jpg) (http://upic.me/show/51682738)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:28:36
(http://upic.me/i/w9/9i228.jpg) (http://upic.me/show/51682739)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2014, 19:28:45
(http://upic.me/i/q8/to229.jpg) (http://upic.me/show/51682740)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:51:05
(http://upic.me/i/37/80q43.jpg) (http://upic.me/show/51689377)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:51:16
(http://upic.me/i/jx/rzt44.jpg) (http://upic.me/show/51689378)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:51:29
(http://upic.me/i/hn/up245.jpg) (http://upic.me/show/51689379)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:51:44
(http://upic.me/i/mq/cj546.jpg) (http://upic.me/show/51689380)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:51:58
(http://upic.me/i/cl/xbv47.jpg) (http://upic.me/show/51689381)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:52:10
(http://upic.me/i/tf/x8l48.jpg) (http://upic.me/show/51689382)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:52:20
(http://upic.me/i/q1/v2m49.jpg) (http://upic.me/show/51689383)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 มิถุนายน 2014, 11:52:31
(http://upic.me/i/c7/nm450.jpg) (http://upic.me/show/51689384)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:09:40
(http://upic.me/i/e1/fq146.jpg) (http://upic.me/show/51697372)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:09:53
(http://upic.me/i/pp/vt147.jpg) (http://upic.me/show/51697374)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:10:04
(http://upic.me/i/gk/03148.jpg) (http://upic.me/show/51697376)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:10:16
(http://upic.me/i/qm/tq149.jpg) (http://upic.me/show/51697378)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:10:27
(http://upic.me/i/zb/f5150.jpg) (http://upic.me/show/51697381)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:10:39
(http://upic.me/i/4w/m7151.jpg) (http://upic.me/show/51697383)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กรกฎาคม 2014, 01:10:49
(http://upic.me/i/g9/6e152.jpg) (http://upic.me/show/51697386)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 10:27:53
HAPPY BIRTHDAY HS4PPP(http://upic.me/i/4y/603977lzxi18vj55.gif) (http://upic.me/show/420471)


ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:13:15
(http://upic.me/i/l6/9g149.jpg) (http://upic.me/show/51715573)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:13:25
(http://upic.me/i/tp/f3150.jpg) (http://upic.me/show/51715574)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:13:35
(http://upic.me/i/id/ff151.jpg) (http://upic.me/show/51715575)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:13:45
(http://upic.me/i/rs/3a152.jpg) (http://upic.me/show/51715576)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:13:55
(http://upic.me/i/dv/z5153.jpg) (http://upic.me/show/51715577)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:14:04
(http://upic.me/i/m9/xg154.jpg) (http://upic.me/show/51715578)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP 18 มิถุนายน 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กรกฎาคม 2014, 13:14:13
(http://upic.me/i/cc/nh155.jpg) (http://upic.me/show/51715579)