ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => HAPPY BRITHDAY อวยพรวันคล้ายวันเกิด => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:41:23

หัวข้อ: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:41:23
(http://upic.me/i/9y/ng181.jpg) (http://upic.me/show/51252345)


HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:41:33
(http://upic.me/i/xe/2l182.jpg) (http://upic.me/show/51252346)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:41:42
(http://upic.me/i/24/3z183.jpg) (http://upic.me/show/51252347)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:41:51
(http://upic.me/i/vm/8t184.jpg) (http://upic.me/show/51252348)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 พฤษภาคม 2014, 19:42:03
(http://upic.me/i/lh/oe185.jpg) (http://upic.me/show/51252349)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 มิถุนายน 2014, 19:43:22
(http://upic.me/i/bp/yz8m6.jpg) (http://upic.me/show/51290734)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 มิถุนายน 2014, 19:43:34
(http://upic.me/i/88/0mme7.jpg) (http://upic.me/show/51290735)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 มิถุนายน 2014, 19:43:49
(http://upic.me/i/0i/bbr68.jpg) (http://upic.me/show/51290736)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 มิถุนายน 2014, 19:43:57
(http://upic.me/i/m6/53w59.jpg) (http://upic.me/show/51290737)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 มิถุนายน 2014, 19:44:06
(http://upic.me/i/kw/90u10.jpg) (http://upic.me/show/51290738)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 มิถุนายน 2014, 19:11:43
(http://upic.me/i/bv/gw211.jpg) (http://upic.me/show/51304231)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 มิถุนายน 2014, 19:11:52
(http://upic.me/i/xo/yzg12.jpg) (http://upic.me/show/51304232)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 มิถุนายน 2014, 19:12:01
(http://upic.me/i/2y/8ty13.jpg) (http://upic.me/show/51304234)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 มิถุนายน 2014, 19:12:10
(http://upic.me/i/xz/6ls14.jpg) (http://upic.me/show/51304235)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 มิถุนายน 2014, 19:12:20
(http://upic.me/i/p6/h5i15.jpg) (http://upic.me/show/51304236)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:02
(http://upic.me/i/wx/efq11.jpg) (http://upic.me/show/51318931)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:13
(http://upic.me/i/as/xb912.jpg) (http://upic.me/show/51318933)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:24
(http://upic.me/i/7s/xzw13.jpg) (http://upic.me/show/51318935)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:36
(http://upic.me/i/uk/nbr14.jpg) (http://upic.me/show/51318937)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:48
(http://upic.me/i/fs/3hk15.jpg) (http://upic.me/show/51318939)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:50:59
(http://upic.me/i/6f/ovd16.jpg) (http://upic.me/show/51318942)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:51:09
(http://upic.me/i/y7/e8l17.jpg) (http://upic.me/show/51318943)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:51:21
(http://upic.me/i/ey/qdc18.jpg) (http://upic.me/show/51318945)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:51:33
(http://upic.me/i/uo/an819.jpg) (http://upic.me/show/51318946)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 03 มิถุนายน 2014, 19:51:43
(http://upic.me/i/h9/4u420.jpg) (http://upic.me/show/51318948)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มิถุนายน 2014, 12:37:59
(http://upic.me/i/4u/lmm96.jpg) (http://upic.me/show/51327899)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มิถุนายน 2014, 12:38:19
(http://upic.me/i/d6/26vf7.jpg) (http://upic.me/show/51327900)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มิถุนายน 2014, 12:38:29
(http://upic.me/i/pe/iwt68.jpg) (http://upic.me/show/51327902)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO E24QQR วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มิถุนายน 2014, 12:38:39
(http://upic.me/i/bt/uafj9.jpg) (http://upic.me/show/51327903)