ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 07 พฤษภาคม 2012, 00:39:14

หัวข้อ: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 พฤษภาคม 2012, 00:39:14
(http://image.ohozaa.com/i/7a4/xqi9xQ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GAzDg2nuj1SzXG)


HS4IOL
จังหวัดสกลนคร
หัวข้อ: Re: HS4IOL จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 พฤษภาคม 2012, 00:40:02
(http://image.ohozaa.com/i/ae2/1uMcOI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GAAHc5efNp15jG)

(http://image.ohozaa.com/i/cb4/C6g9Qf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GABL88558S55AY)


(http://image.ohozaa.com/i/467/nqxae2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GACP4aVJYGG1Pi)
หัวข้อ: Re: HS4IOL จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 พฤษภาคม 2012, 00:40:45
(http://image.ohozaa.com/i/eb1/gvvTCb.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GADx1xuYk6Vz1u)


(http://image.ohozaa.com/i/30b/zxy3ux.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GAEAXAlGWkMKZ2)


(http://image.ohozaa.com/i/4c1/jmSaHZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GAFiUWUP0DOX1S)(http://image.ohozaa.com/i/e1b/ycG9YC.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/w3GAGmQZLwWFGWeQ)

หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กันยายน 2012, 08:11:04
(http://www.up-img.com/upload/12-35/7l23dghu.jpg) (http://www.up-img.com/show.php?id=a1d49f12a4bb086426a41315c03ea5fc)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 กันยายน 2012, 08:11:19
(http://www.up-img.com/upload/12-35/tnurim0v.jpg) (http://www.up-img.com/show.php?id=44c4b100b4f97d053f281fc1a8f3cac7)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 ธันวาคม 2012, 11:55:34
(http://upic.me/i/aq/9fzc1.jpg) (http://upic.me/show/42282762)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 ธันวาคม 2012, 11:55:46
(http://upic.me/i/qq/03o42.jpg) (http://upic.me/show/42282764)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 ธันวาคม 2012, 11:55:58
(http://upic.me/i/fq/hd2n3.jpg) (http://upic.me/show/42282765)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 27 ธันวาคม 2012, 11:56:10
(http://upic.me/i/5g/2hez4.jpg) (http://upic.me/show/42282766)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:18:32
(http://upic.me/i/7s/872g1.jpg) (http://upic.me/show/42987113)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:18:46
(http://upic.me/i/ju/8ob52.jpg) (http://upic.me/show/42987119)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:19:01
(http://upic.me/i/mw/ztkb3.jpg) (http://upic.me/show/42987121)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:19:13
(http://upic.me/i/0z/7f0t4.jpg) (http://upic.me/show/42987124)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มกราคม 2013, 14:56:22
(http://upic.me/i/3a/rzz13.jpg) (http://upic.me/show/43047169)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มกราคม 2013, 14:56:35
(http://upic.me/i/er/y9714.jpg) (http://upic.me/show/43047146)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 00:01:00
(http://upic.me/i/5x/zr9e1.jpg) (http://upic.me/show/43234537)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 00:01:14
(http://upic.me/i/80/w5592.jpg) (http://upic.me/show/43234539)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 00:01:28
(http://upic.me/i/sa/5jaz3.jpg) (http://upic.me/show/43234540)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มีนาคม 2013, 23:25:37
(http://upic.me/i/up/719p4.jpg) (http://upic.me/show/43656795)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มีนาคม 2013, 23:25:52
(http://upic.me/i/c3/olz21.jpg) (http://upic.me/show/43656796)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มีนาคม 2013, 23:26:04
(http://upic.me/i/fw/sszm2.jpg) (http://upic.me/show/43656797)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มีนาคม 2013, 23:26:17
(http://upic.me/i/t2/nnk43.jpg) (http://upic.me/show/43656799)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: HS4JMG ที่ 10 มีนาคม 2013, 11:20:49
งามแท้ ๆๆ
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มีนาคม 2013, 16:38:59
งามแท้ ๆๆ

สร้อยงามแท้ๆ...แมนบ่อ
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 มีนาคม 2013, 06:24:19
(http://upic.me/i/dq/0t931.jpg) (http://upic.me/show/43999512)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 มีนาคม 2013, 06:24:28
(http://upic.me/i/f9/lhx32.jpg) (http://upic.me/show/43999513)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 มีนาคม 2013, 06:24:41
(http://upic.me/i/kw/s9g33.jpg) (http://upic.me/show/43999481)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 ธันวาคม 2013, 06:52:07
(http://upic.me/i/58/l6b11.jpg) (http://upic.me/show/48547346)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:16
(http://upic.me/i/c2/rp101.jpg) (http://upic.me/show/56014680)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:25
(http://upic.me/i/60/nc102.jpg) (http://upic.me/show/56014681)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:33
(http://upic.me/i/f1/su103.jpg) (http://upic.me/show/56014682)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:41
(http://upic.me/i/7e/0m104.jpg) (http://upic.me/show/56014683)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:49
(http://upic.me/i/8b/ax105.jpg) (http://upic.me/show/56014684)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:34:56
(http://upic.me/i/dg/1l106.jpg) (http://upic.me/show/56014685)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:35:04
(http://upic.me/i/af/or107.jpg) (http://upic.me/show/56014686)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:35:12
(http://upic.me/i/rr/9j108.jpg) (http://upic.me/show/56014687)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:35:20
(http://upic.me/i/t3/tv109.jpg) (http://upic.me/show/56014688)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มิถุนายน 2015, 06:35:29
(http://upic.me/i/dq/3e110.jpg) (http://upic.me/show/56014689)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:43:34
(http://upic.me/i/qx/b5141.jpg) (http://upic.me/show/56103700)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:43:44
(http://upic.me/i/g6/nu142.jpg) (http://upic.me/show/56103701)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:43:52
(http://upic.me/i/nm/of143.jpg) (http://upic.me/show/56103702)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:44:00
(http://upic.me/i/cr/f0144.jpg) (http://upic.me/show/56103703)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:44:07
(http://upic.me/i/pl/7d145.jpg) (http://upic.me/show/56103705)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:44:15
(http://upic.me/i/kf/5q146.jpg) (http://upic.me/show/56103706)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:44:23
(http://upic.me/i/wn/6a147.jpg) (http://upic.me/show/56103707)
หัวข้อ: Re: HS4IOL อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 กรกฎาคม 2015, 06:44:31
(http://upic.me/i/au/ij148.jpg) (http://upic.me/show/56103709)