ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

คลังแห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต => AEC ( Asean Economic Community ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013, 17:48:54

หัวข้อ: สภาผู้แทน ฯ ให้ไทยเน้นใช้ไอทีสู่อาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013, 17:48:54
สภาผู้แทน ฯ ให้ไทยเน้นใช้ไอทีสู่อาเซียน

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/technology/186479

สภาผู้แทน ฯ ให้ไทยเน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ให้มากขึ้นเพื่อแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานแถลงข่าว หลังเปิดงานสัมมนา จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า ประเทศไทยควรเน้นเทคโนโลยีด้านไบโอเทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากรากฐานทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยมีความพร้อม เราจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์หาจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนสนใจ อย่างเช่น โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นตัวอย่างอันดีที่จะเป็นทางออกของประเทศไทย อีกด้านที่ประเทศจำเป็นต้องปรับคือหลักสูตรวิธีการสอนให้เยาวชนหันมาสนใจ การเรียนวิชาวิทยาศสตร์ให้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากรู้ไม่เท่าทัน อาจจะถูกต่างชาติหลอกเอาได้
หัวข้อ: Re: สภาผู้แทน ฯ ให้ไทยเน้นใช้ไอทีสู่อาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013, 17:49:41
ด้านนายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่เออีซี กล่าวรายงานในการเปิดงานสัมมนาว่า การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญและยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงพยายามนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการปาฐกถาพิเศษ จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร โดยศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) พร้อมด้วยหัวข้อการบรรยายต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิอาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความพร้อมด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าสู่ เออีซี  ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการควบคุมมาตรฐานสินค้าอาหารครัวไทยสู่ครัวโลกและการนำเข้าก่อนเข้าสู้เออีซี  เป็นต้น อีกทั้งภายนอกบริเวณงานยังมีการจัดแสดงบู๊ทโชว์สินค้า และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจากทั้งภาครัฐ และเอกชน.