ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2013, 03:34:17

หัวข้อ: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2013, 03:34:17
(http://upic.me/i/u9/srm40.jpg) (http://upic.me/show/42960384)

นามเรียกขาน : HS4JHO
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2013, 03:34:34
(http://upic.me/i/hm/j2h41.jpg) (http://upic.me/show/42960385)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2013, 03:34:46
(http://upic.me/i/5k/dzw42.jpg) (http://upic.me/show/42960387)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2013, 03:34:58
(http://upic.me/i/0m/19b43.jpg) (http://upic.me/show/42960388)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:21:39
(http://upic.me/i/1v/7ev09.jpg) (http://upic.me/show/42987162)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:21:50
(http://upic.me/i/be/ce710.jpg) (http://upic.me/show/42987170)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:22:08
(http://upic.me/i/tp/5un11.jpg) (http://upic.me/show/42987173)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มกราคม 2013, 21:22:20
(http://upic.me/i/vz/v9i12.jpg) (http://upic.me/show/42987178)
หัวข้อ: Re: HS4JHO อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2022, 20:42:03

(http://upic.me/i/u9/srm40.jpg) (http://upic.me/show/42960384)

นามเรียกขาน : HS4JHO
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ