ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 23 ธันวาคม 2012, 02:06:22

หัวข้อ: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 ธันวาคม 2012, 02:06:22
(http://upic.me/i/3w/isj42.jpg) (http://upic.me/show/42156540)

นามเรียกขาน ; HS4TNR
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 ธันวาคม 2012, 02:06:44
(http://upic.me/i/8s/oew43.jpg) (http://upic.me/show/42156543)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 23 ธันวาคม 2012, 02:07:00
(http://upic.me/i/59/tf044.jpg) (http://upic.me/show/42156544)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 ธันวาคม 2012, 10:07:00
(http://upic.me/i/cg/08610.jpg) (http://upic.me/show/42309288)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 ธันวาคม 2012, 10:07:12
(http://upic.me/i/4k/mgj11.jpg) (http://upic.me/show/42309290)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 ธันวาคม 2012, 10:07:26
(http://upic.me/i/8s/oew43.jpg) (http://upic.me/show/42156543)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 ธันวาคม 2012, 08:28:59
(http://upic.me/i/fo/q9p61.jpg) (http://upic.me/show/42350606)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 ธันวาคม 2012, 08:29:12
(http://upic.me/i/3j/w7162.jpg) (http://upic.me/show/42350608)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยถภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 30 ธันวาคม 2012, 08:29:28
(http://upic.me/i/3w/isj42.jpg) (http://upic.me/show/42156540)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2013, 04:25:38
(http://upic.me/i/oc/h7q40.jpg) (http://upic.me/show/42467338)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2013, 04:25:51
(http://upic.me/i/ke/81y41.jpg) (http://upic.me/show/42467339)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2013, 04:26:04
(http://upic.me/i/7c/gho42.jpg) (http://upic.me/show/42467340)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2013, 05:09:26
(http://upic.me/i/37/q4s12.jpg) (http://upic.me/show/42697035)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2013, 05:09:39
(http://upic.me/i/6e/xi313.jpg) (http://upic.me/show/42697036)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2013, 05:09:54
(http://upic.me/i/dg/pw914.jpg) (http://upic.me/show/42697037)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2013, 05:10:11
(http://upic.me/i/59/tf044.jpg) (http://upic.me/show/42156544)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 เมษายน 2013, 07:17:31
(http://upic.me/i/jr/z6mm1.jpg) (http://upic.me/show/44165363)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 เมษายน 2013, 07:17:42
(http://upic.me/i/ea/ekv22.jpg) (http://upic.me/show/44165364)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 เมษายน 2013, 07:17:54
(http://upic.me/i/0u/24ot3.jpg) (http://upic.me/show/44165365)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 เมษายน 2013, 07:18:06
(http://upic.me/i/4q/7juu4.jpg) (http://upic.me/show/44165366)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:00:07
(http://upic.me/i/82/gx196.jpg) (http://upic.me/show/54990300)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:00:40
(http://upic.me/i/jo/zd197.jpg) (http://upic.me/show/54990301)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:00:49
(http://upic.me/i/ck/ro198.jpg) (http://upic.me/show/54990302)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:00:57
(http://upic.me/i/xn/0l199.jpg) (http://upic.me/show/54990303)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:01:06
(http://upic.me/i/qo/uo200.jpg) (http://upic.me/show/54990304)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:01:15
(http://upic.me/i/ya/54201.jpg) (http://upic.me/show/54990305)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 07:01:23
(http://upic.me/i/zn/lf202.jpg) (http://upic.me/show/54990306)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:26:15
(http://upic.me/i/er/zo161.jpg) (http://upic.me/show/55043103)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:26:23
(http://upic.me/i/m7/gt162.jpg) (http://upic.me/show/55043104)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:26:36
(http://upic.me/i/fg/qi163.jpg) (http://upic.me/show/55043106)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:26:44
(http://upic.me/i/2h/3h164.jpg) (http://upic.me/show/55043107)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:26:53
(http://upic.me/i/kv/kw165.jpg) (http://upic.me/show/55043108)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:27:02
(http://upic.me/i/1x/na166.jpg) (http://upic.me/show/55043109)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:27:10
(http://upic.me/i/62/72167.jpg) (http://upic.me/show/55043110)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:27:50
(http://upic.me/i/9q/e0os1.jpg) (http://upic.me/show/55382194)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:01
(http://upic.me/i/z3/tj3y2.jpg) (http://upic.me/show/55382195)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:10
(http://upic.me/i/zt/bs2j3.jpg) (http://upic.me/show/55382196)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:18
(http://upic.me/i/tu/23eu4.jpg) (http://upic.me/show/55382197)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:26
(http://upic.me/i/3b/34995.jpg) (http://upic.me/show/55382198)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:35
(http://upic.me/i/jz/47ym6.jpg) (http://upic.me/show/55382199)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:43
(http://upic.me/i/kw/q0717.jpg) (http://upic.me/show/55382200)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 พฤษภาคม 2015, 23:28:50
(http://upic.me/i/3e/sq998.jpg) (http://upic.me/show/55382201)
หัวข้อ: Re: HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2022, 20:51:07

(http://upic.me/i/62/72167.jpg) (http://upic.me/show/55043110)


HS4TNR อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ