ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม => วิทยุสมัครเล่นและวิทยุ CB สำหรับประชาชนทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: HS4MM ที่ 04 เมษายน 2012, 08:59:54

หัวข้อ: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 04 เมษายน 2012, 08:59:54
แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)
หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 03 พฤษภาคม 2013, 07:29:00

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)
หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 07 มิถุนายน 2013, 08:33:18

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)

หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 08:07:57

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 16 สิงหาคม 2013, 07:17:09

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 30 กันยายน 2013, 08:55:13

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 21 ตุลาคม 2013, 08:17:47

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


หัวข้อ: Re: แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
เริ่มหัวข้อโดย: HS4MM ที่ 03 มกราคม 2014, 06:35:05

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต ค้า ซ่อมแซม ทำ นำเข้า นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ( แบบ ฉก 1 )


ด้านหน้า

(http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883162b797722e0a98c8f5d44f2df918b6a42f.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)


ด้านหลัง

(http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/15883/15883163be99435d9a8806554aafcddbed775013.jpg) (http://www.daradvd.com)  (http://www.xn--12c5cgw1fub.com)