ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป => ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:31:15

หัวข้อ: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:31:15
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8um20D.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8um20D)

สิ้นแล้ว
พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต)
ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 01.33 น.
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:48:43


....วีดีโอ.....
สิ้นแล้ว
พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต)
ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 01.33 น.
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:49:01
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8um20D.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8um20D)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:49:11

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umCc9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umCc9)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:49:22

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8um6yb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8um6yb)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:49:48

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umusJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umusJ)

สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65

หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:49:58

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8um8ja.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8um8ja)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:50:09

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umrTf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umrTf)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:50:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umXBz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umXBz)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:50:42

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umHvq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umHvq)

สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:50:53


(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umaU8.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umaU8)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:51:05

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8ump8R.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8ump8R)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:51:16

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umJcu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umJcu)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:51:27

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umG70.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umG70)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:51:40

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umL2Z.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umL2Z)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:51:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umeyI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umeyI)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:52:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umFlt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umFlt)
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 16 เมษายน 2022, 21:52:17

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/16/8umyTP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8umyTP)


สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 17 เมษายน 2022, 05:25:06
#สิ้นแล้วร่มโพธิ์แก้ว
     น้อมถวายอาลัยหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต ได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๑.๓๓ น. ณ กุฏิ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
     หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต ท่านเป็นศิษย์ หลวงตามหาบัว​ ญาณ​สัมปัน​โน​ ตั้งแต่ยุคบ้านตาดในยุคแรก​ ๆ ท่านได้อยู่รับข้ออรรถข้อธรรมจากหลวงตามหาบัว ถึง ๑๑ พรรษา ส่วนท่านอินทร์ถวายนั้นเข้ามาที่หลัง ตอนนั้นหลวงปู่ ออกมาจากบ้านตาดแล้ว และองค์ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมอยู่กับหลวงปู่ศรี มหาวีโร แต่ด้วยอุปนิสัยที่รักสันโดษขององค์ท่าน จึงไม่ค่อยชอบคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะ และได้ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่เพียงรูปเดียวที่วัดป่าหินฮาวนี้มากกว่า ๓๐ ปีแล้ว ซึ่งข้อวัตรและปฏิปทาขององค์ท่าน เป็นพระที่จริงจังปฏิบัติขั้นอุกฤษ อดนอน ผ่อนอาหาร และถือเนสันชิก คือ หลังไม่แตะพื้น คงเหลืออิริยาบถสาม ยืน เดิน และนั่ง เพื่อการเพียรภาวนาเท่านั้น ส่วนการหลับการนอนนั้น ท่านไม่ได้ยี่หระ เรื่องการขบการฉันก็เช่นกัน ได้ยินท่านสอนพระว่า “นี่ท่านบวชมาเพื่อโกโก้ เพื่อกาแฟหรอ ทำไมมาเอากันกะของแค่นี้ ทำไมไม่บวชมาเอาสวรรค์ เอานิพพาน”​
น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์

หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมาหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต  ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญ
กราบ กราบ กราบ
หัวข้อ: Re: สิ้นแล้ว พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต) ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 65
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 เมษายน 2022, 20:19:53


....วีดีโอ.....
สิ้นแล้ว
พระครูขันติสารธรรม (หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต)
ณ วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 01.33 น.