ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

สถานที่ท่องเที่ยวและคลังแห่งการเรียนรู้ทางพุทธศาสนา => พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ และองค์ปู่ฤาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 09 เมษายน 2022, 04:53:29

หัวข้อ: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 09 เมษายน 2022, 04:53:29
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/09/8bUZ7J.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8bUZ7J)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท
วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:19:19
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0Fafv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0Fafv)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:19:27

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0Fp5E.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0Fp5E)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:19:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FvVN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FvVN)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:19:52

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FJSV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FJSV)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:19:59

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FLiQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FLiQ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:07

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FeuS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FeuS)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:14

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FmIn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FmIn)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FFwg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FFwg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:28

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FIDW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FIDW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0FMJ2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0FMJ2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:43

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0Idh1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0Idh1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:20:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0I05y.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0I05y)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 03 พฤษภาคม 2022, 06:21:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/03/H0I7VD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H0I7VD)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:24:03
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2v8S.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2v8S)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:24:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2pUQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2pUQ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:24:25

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2Lcg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2Lcg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:24:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2e2W.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2e2W)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:25:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2FT1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2FT1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:25:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hk2Ijy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hk2Ijy)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:25:37

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkCdB9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkCdB9)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:25:49

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkC0UJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkC0UJ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:26:01

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkC78b.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkC78b)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:26:11

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkCY7f.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkCY7f)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:26:24

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkCzca.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkCzca)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:26:38

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkC42q.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkC42q)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:04:41
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmgZt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmgZt)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:04:52

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmcdP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmcdP)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:05:05

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmRml.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmRml)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:05:29

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmQ9k.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmQ9k)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:05:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmqpE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmqpE)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:06:01

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmUbv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmUbv)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:06:29

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmENN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmENN)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมหัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:06:45

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmOQV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmOQV)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:07:00

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmbrQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmbrQ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:07:27

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/Html0S.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Html0S)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:07:37

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmoZn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmoZn)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:07:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmDsg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmDsg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:08:04

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmAyW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmAyW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:08:19

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/Htms92.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Htms92)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 10 พฤษภาคม 2022, 22:08:39

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/10/HtmCpy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HtmCpy)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:08:57
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBTEt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBTEt)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:09:09

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBtVe.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBtVe)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:09:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBKRk.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBKRk)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:09:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqB1Yl.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqB1Yl)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:09:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBZuv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBZuv)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:09:59

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBcME.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBcME)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:10:12

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBi1N.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBi1N)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:10:31

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBRDV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBRDV)

พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:10:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBxLQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBxLQ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:10:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBUkS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBUkS)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:10:59

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBqEn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBqEn)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:11:08

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqB5Xg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqB5Xg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:11:18

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBOzW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBOzW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:11:32

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqBbR2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqBbR2)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:36:47
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBudf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBudf)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:36:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlB2nb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlB2nb)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:37:12

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlB6Ka.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlB6Ka)

 พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:37:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBnPq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBnPq)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:37:36

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBrmz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBrmz)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:37:43

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBH38.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBH38)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:37:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBVbR.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBVbR)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:05

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBXp0.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBXp0)


พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:12

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBp4u.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBp4u)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBvQZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBvQZ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:33

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBGnI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBGnI)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:40

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBLdP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBLdP)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:38:48

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBeZt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBeZt)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:39:00

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlBmPe.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlBmPe)พระอาจารย์บุญทรัพย์ สารโท วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม