ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

สถานที่ท่องเที่ยวและคลังแห่งการเรียนรู้ทางพุทธศาสนา => พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ และองค์ปู่ฤาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 09 เมษายน 2022, 04:21:53

หัวข้อ: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 09 เมษายน 2022, 04:21:53
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/09/8bQZml.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8bQZml)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล
วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 09 เมษายน 2022, 04:23:16

.....วีดีโอ.....
พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล
วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 17 เมษายน 2022, 21:08:51
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/04/17/8n4dMg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8n4dMg)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:43:11
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknNFg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknNFg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:43:26

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hkn42n.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hkn42n)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:43:36

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknftW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknftW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:43:47

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hknhl2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hknhl2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:44:08

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknkG1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknkG1)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:44:19

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hkn9By.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hkn9By)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:44:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknTqD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknTqD)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:44:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkntH9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkntH9)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:44:52

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hkn17J.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hkn17J)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:45:04

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknKgb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknKgb)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:45:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HknZCf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HknZCf)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:45:26

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/HkncFa.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HkncFa)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 08 พฤษภาคม 2022, 20:45:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/08/Hknitq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hknitq)พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:23:05
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhS2R.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhS2R)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:23:18

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhYF0.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhYF0)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:23:29

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqh4Tu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqh4Tu)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:23:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhNlZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhNlZ)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬหัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:24:02

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhBvI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhBvI)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:24:13

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhhBP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhhBP)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:24:23

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqhkqt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqhkqt)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:24:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqh38e.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqh38e)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:24:57

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhT7l.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhT7l)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:25:10

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqhtgk.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqhtgk)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:25:23

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqhw2v.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqhw2v)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:25:49

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqh1FE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqh1FE)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:26:01

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhZtN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhZtN)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:26:16

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhclV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhclV)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:26:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhgGQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhgGQ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:26:39

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/HqhRfS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HqhRfS)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 18 พฤษภาคม 2022, 20:26:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/18/Hqhxqn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hqhxqn)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:48:57
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkWRV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkWRV)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:05

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/Hlkd6Q.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hlkd6Q)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/Hlk7WS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hlk7WS)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkS1n.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkS1n)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:37

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkYAg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkYAg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:44

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkzeW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkzeW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkNk2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkNk2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:49:59

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkBO1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkBO1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:50:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkfXy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkfXy)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:50:27

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkkzD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkkzD)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:50:34

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/Hlk3x9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hlk3x9)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:50:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/Hlk96J.jpg) (https://www.picz.in.th/image/Hlk96J)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:50:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlktWb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlktWb)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 23 พฤษภาคม 2022, 07:51:00

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/23/HlkwKf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HlkwKf)พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:03:43
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRG2n.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRG2n)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:03:54

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRvgS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRvgS)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRJFg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRJFg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:12

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRetW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRetW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:22

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRml2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRml2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:31

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRyG1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRyG1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:40

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRIBy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRIBy)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPRMqD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPRMqD)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:04:58

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPxWH9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPxWH9)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:05:08

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPx07J.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPx07J)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 25 พฤษภาคม 2022, 06:05:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/25/HPx7gb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HPx7gb)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:37:11
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2siSS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2siSS)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:37:22

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sRgn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sRgn)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:37:32

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sxCg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sxCg)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:37:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sQIW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sQIW)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:38:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sqt2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sqt2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:38:13

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2s5o1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2s5o1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:38:34

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sEGy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sEGy)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:38:45

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sbfD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sbfD)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:38:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sj59.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sj59)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:39:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2slHJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2slHJ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:39:12

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sDSb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sDSb)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:39:22

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sAif.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sAif)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:39:31

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2sPCa.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2sPCa)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 พฤษภาคม 2022, 20:39:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/26/H2ssIq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/H2ssIq)


พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:00:34
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYGg2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYGg2)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:00:43

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYvSW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYvSW)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:04

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYJC1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYJC1)

พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:13

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYLFy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYLFy)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:23

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYmtD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYmtD)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:34

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYyo9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYyo9)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:43

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYFGJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYFGJ)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:01:53

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrYMfb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrYMfb)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 29 พฤษภาคม 2022, 21:02:06

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/05/29/HrzW5f.jpg) (https://www.picz.in.th/image/HrzW5f)พระอาจารย์เด่นโชค สุมังคโล วัดป่าภาวนาโสภณ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ