ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

สมาคม ชมรม มูลนิธิ กู้ภัย และจิตอาสา => แนะนำตราสัญลักษณ์ โลโก้สมาคม ชมรม มูลนิธิ กู้ภัย และจิตอาสา => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 08:43:47

หัวข้อ: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 08:43:47
ที่อยู่
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 08:48:41
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ (HS4AC)
เลขที่ 172 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
E23UUO นายกสมาคมฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 08 4779 9700
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 09:17:53
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นผาเกิ้งกรุ๊ป จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 554 หมู่ 9 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
นายสีระศิลป์ ไชยมงคล (E25MNO) ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 09:38:18
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย ( HS4AL)
เลขที่ 79 หมู่ที่ 12 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
HS1XSZ  นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 09:43:17
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี ( HS4AU )
เลขที่ 103 ถนนศรีชมชื่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
( ภายในบริเวณมาสเตอร์เพลส ส่งเอกสารที่ยาม ที่จอดเครื่องบิน )
ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต (HS4OPG) นายกสมาคมฯ
HS4MRT หมายเลขโทรศัพท์ 08 0006 0300
HS4GH   หมายเลขโทรศัพท์ 09 2279 2497
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 09:47:48
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ  ( HS3AC )
เลขที่ 12/28 หมู่​ที่ 6​ ห้าแยกโนนไฮ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ​ 36000​
นายชูชีพ สัญจรโคกสูง (HS3VFF) นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:01:24
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ( HS4AG )
เลขที่ 83/1 ถนนหน้าเรือนจำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
HS6UMM นายกสมาคมฯ
 HS4HIP หมายเลขโทรศัพท์ 08 8562 6958
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:05:40
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา ( HS3AN)
 เลขที่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 HS3CSB หมายเลขโทรศัพท์  08 4874 3574 นายกสมาคมฯ

หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:09:18
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมิตรภาพ 201 จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 216/17 หมู่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 30140
 E23JMF ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:28:23
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดร้อยเอ็ด ( HS4AR )
เลขที่ 368 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
HS3PLF หมายเลขโทรศัพท์ 08 9842 3422 นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:31:22
สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร
เลขที่ 48/4 ถนนมุกดาหาร - คำชะอี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
HS4WOW หมายเลขโทรศัพท์ 09 5168 2565 นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 10:35:39
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอบ้านไผ่
เลขที่ 660/1 หมู่ที่ 1 ถนนทองประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
HS4AIM หมายเลขโทรศัพท์ 08 9714 0483
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 11:13:46
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK)
เลขที่ 251/6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
นายสุพัฒนา หงษ์สายพิน (E20OJU) หมายเลขโทรศัพท์ 08 6238 7890 นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 11:52:39
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นคนงึดหลาย จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 1647/9 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000
E21MKN หมายเลขโทรศัพท์ 08 6636 0990 และ 08 9275 8833 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 14:49:08
สมาคมวิทยุสมัครเล่นหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เลขที่300 หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
HS4MRR หมายเลขโทรศัพท์ 08 1670 5048
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 15:42:06
ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
HS9YQD หมายเลขโทรศัพท์ 08 2171 7913
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 15:48:54
สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม ( HS4AM )
เลขที่ 302 หมู่ที่ 14 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
HS4KIU หมายเลขโทรศัพท์ 08 6221 3738
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 16:01:03
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นร่วมใจเพื่อนอาสา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 22 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E23JFI หมายเลขโทรศัพท์ 08 2339 3339 ประธานชมรมฯ
E23HVL หมายเลขโทรศัพท์ 08 1545 0232 เลขาฯ
HS4SPZ หมายเลขโทรศัพท์ 09 4290 0334
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 18:44:14
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสื่อสารเฝ้าระวังภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 56 หมู่ที่ 19 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
E22KZB หมายเลขโทรศัพท์ 09 4359 9429 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 18:46:19
สมาคมประจิมสารคามพุทธศาสตร์สงเคราะห์
เลขที่ 38 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
หมายเลขโทรศัพท์ 09 2925 3839
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 19:24:27
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น
ร้านขอนแก่น 4X4 กู๊ดคาร์ เลขที่ 358 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
HS4LOK หมายเลขโทรศัพท์ 08 4516 9666 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 มกราคม 2022, 21:49:30
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์ (HS3IZQ)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000
HS3IZQ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9422 2511 ที่ปรึกษาชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 05 มกราคม 2022, 08:57:38
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
HS3TXB หมายเลขโทรศัพท์ 08 1063 5008 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 05 มกราคม 2022, 09:50:23
นายมนตรี มณีศิลป์ 
เลขที่ 89/17 ซอย 45 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
HS4GA หมายเลขโทรศัพท์ 08 8528 6833
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 05 มกราคม 2022, 18:42:18
สมาคมวิทยุสมัครเล่นสกลนคร ( HS4AS) จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 197/7 ซอยหนองมันปลา 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
HS4WHN หมายเลขโทรศัพท์ 08 1380 2393
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 05 มกราคม 2022, 19:54:27
(https://sv1.picz.in.th/images/2022/01/05/nfpj41.jpg) (https://www.picz.in.th/image/nfpj41)

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/01/05/nfplxy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/nfplxy)

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/01/05/nfponD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/nfponD)


ร้านอิ่มเอมหมูทะ
เลขที่ 155/1 ท้าวสุระ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
พงษ์วริษฐ์ ศรีวิชัย ( HS3TJB) หมายเลขโทรศัพท์ 06 1696 9936
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 05 มกราคม 2022, 20:59:28
สมาคม VR กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
เลขที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
HS4SIB หมายเลขโทรศัพท์ 08 0920 0534 และ 08 5693 4512 นายกสมาคมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 มกราคม 2022, 11:39:34
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเมืองหนาว จังหวัดเลย
เลขที่ 427หมู่ที่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
HS4XKC หมายเลขโทรศัพท์ 08 6237 3531 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2022, 16:01:28
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนโคราช ความถี่ 144.525 MHz
เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านพะเนา ถนนราชสีมา-จักราช ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 E24LCT (นายพงษ์เทพ พานขุนทด) หมายเลขโทรศัพท์  09 8163 1567
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มกราคม 2022, 19:04:25
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 49 หมู่ที่ 10 บ้านพลัง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จีงหวัดชัยภูมิ 36000
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 09 มกราคม 2022, 19:05:55
มรมวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชี จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 62/2 หมูที่ 7 บ้านหนองหลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2022, 19:36:11
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นภูเขียวสัมพันธ์ จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 810 หมู่ที่ 1
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
HS4VFZ (นายจักรรัตน์ หาญฉวะ) หมายเลขโทรศัพท์  08 7260 9889
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2022, 20:52:48
ประธาน​ชมรม​จิต​อาสา​โรงพยา​ราชพฤกษ์​
เลขที่ 456 ​หมู่​ที่​ 14​ ถนนมิตรภาพ
ต​ำ​บ​ลใน​เมือง
อ​ำ​เภอเมือง
จัง​หวัด​ขอ​น​แก่น
40000​
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2022, 20:22:16
ชมรมวีอาร์แจ้งข่าวบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 819​ หมู่​ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง​ ตำบลในเมือง​ อำเภอบ้านไผ่​ จังหวัดขอนแก่น​ 40110​
หมายเลขโทรศัพท์​ 08 2486 2917​
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2022, 20:25:19
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทน จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 123/741 หมู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
HS4LPX หมายเลขโทรศัพท์ 08 9710 1950 ประธานชมรมฯ
หัวข้อ: Re: ที่อยู่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายภาคี
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 มกราคม 2022, 21:16:14
สมาคมวิทยุสมัครเล่นหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (HS4AB)
เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
HS4JQH หมายเลขโทรศัพท์ 08 1260 8248 นายกสมาคมฯ