ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป => ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:22:58

หัวข้อ: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:22:58
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39g2V.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39g2V)


พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม)
วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ร่วมพิธีสรงน้ำศพ
พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
วัดโป่งจันทร์ ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ณ วัดศรีปทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:23:14
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39g2V.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39g2V)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:23:23

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39cgN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39cgN)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:23:32

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39iFQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39iFQ)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:23:42

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39xtS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39xtS)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:24:01

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39Qln.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39Qln)


พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:24:10

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u395fW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u395fW)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:24:18

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39Eq2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39Eq2)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:01
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39j7y.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39j7y)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:10

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39lgD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39lgD)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:18

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39oC9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39oC9)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:26

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39DFJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39DFJ)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39Ptb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39Ptb)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:44

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39sof.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39sof)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:25:52

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u392Ga.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u392Ga)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:26:01

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39ufq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39ufq)
หัวข้อ: Re: พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:26:13

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u3965z.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u3965z)


 พระครูวรธรรมสุนทร (พระอาจารย์ประยงค์ วรธมฺโม) วัดบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64