ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป => ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:15:49

หัวข้อ: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:15:49
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33vN2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33vN2)


หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีสรงน้ำศพ
พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
วัดโป่งจันทร์ ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ณ วัดศรีปทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:16:07
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33vN2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33vN2)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:16:17

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33avW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33avW)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:16:26

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33Jry.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33Jry)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:16:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33e0D.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33e0D)

หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:16:54


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33mc9.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33mc9)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33ysJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33ysJ)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:10

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33Fyb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33Fyb)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:18

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u33MTf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u33MTf)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:29

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39Wja.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39Wja)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:40
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39dvq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39dvq)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:17:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u397Bz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u397Bz)
หัวข้อ: Re: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 13 ตุลาคม 2021, 23:18:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/13/u39SU8.jpg) (https://www.picz.in.th/image/u39SU8)หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดป่าถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64