ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป => ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:23:09

หัวข้อ: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:23:09
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufiJmu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufiJmu)


พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ
วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ร่วมพิธีสรงน้ำศพ
พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
วัดโป่งจันทร์ ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ณ วัดศรีปทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:24:13
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufie9Z.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufie9Z)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:24:24

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufimbI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufimbI)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:24:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufiypP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufiypP)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufiINt.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufiINt)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:24:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufiMQe.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufiMQe)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRWrl.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRWrl)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:25:08

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufR00k.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufR00k)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufR7Zv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufR7Zv)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:25:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRSsE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRSsE)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRYyN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRYyN)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:25:45

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufR49V.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufR49V)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRNjQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRNjQ)

พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:25:58

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRBvS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRBvS)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRhNn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRhNn)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:26:22

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRkUg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRkUg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufR38W.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufR38W)


พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:26:36

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRT02.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRT02)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRtc1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRtc1)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:26:58

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRcjJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRcjJ)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRgvb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRgvb)

 พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:27:11

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRRBf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRRBf)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRxUa.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRxUa)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:27:23

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRQ8q.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRQ8q)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRq7z.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRq7z)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:27:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufR5c8.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufR5c8)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRE2R.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRE2R)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:27:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufROF0.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufROF0)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRjTu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRjTu)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 12 ตุลาคม 2021, 07:28:02

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRllZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRllZ)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/10/12/ufRovI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/ufRovI)


พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท) บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) ณ วัดศรีปทุมวนาราม ปี 64