ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

อีสานบ้านเฮาและคลังแห่งการเรียนรู้วิถีชาวบ้าน => วิถึชาวบ้านและอุปกรณ์การทำมาหากิน => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:53:45

หัวข้อ: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:53:45
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHc41.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHc41)


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHKa2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHKa2)


พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน
โดย แม่สำเรียน สังโวลี
บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:54:57


....วีดีโอ.....
พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน
โดย แม่สำเรียน สังโวลี
บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:55:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHgxy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHgxy)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:55:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHinD.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHinD)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:55:53

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHQKJ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHQKJ)

พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:56:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHUPb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHUPb)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:56:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHE3a.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHE3a)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:56:25

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHObq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHObq)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:56:34

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHbpz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHbpz)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:56:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHl48.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHl48)


พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:06

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHoQR.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHoQR)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:17

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHDr0.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHDr0)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:27

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHPdu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHPdu)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:37

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHsZZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHsZZ)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:49

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VH2PI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VH2PI)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:57:58

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHCmP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHCmP)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:07

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VH69t.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VH69t)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:19

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHnbe.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHnbe)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:28

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHrpl.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHrpl)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:38

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHHNk.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHHNk)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHVQv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHVQv)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:58:56

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHXrE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHXrE)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:59:06

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHp0N.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHp0N)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:59:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHvZV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHvZV)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:59:25

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHGsQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHGsQ)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:59:35

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHJyS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHJyS)
หัวข้อ: Re: พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 18 สิงหาคม 2021, 06:59:48

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/08/18/2VHe9n.jpg) (https://www.picz.in.th/image/2VHe9n)พรวนดินใส่ปุ๋ยพริก วิถีชาวบ้าน โดย แม่สำเรียน สังโวลี บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปี 64