ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

คลังแห่งการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ กีฬา และความสวยความงาน => ความรู้เพื่อสุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 19:58:58

หัวข้อ: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 19:58:58
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 พฤษภาคม 2021, 06:06:51

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 พฤษภาคม 2021, 06:10:19


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 06 มิถุนายน 2021, 05:33:33


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร


หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มิถุนายน 2021, 05:55:49


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร


หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 08 มิถุนายน 2021, 06:29:13

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร


หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 มิถุนายน 2021, 18:20:10


(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร


หัวข้อ: Re: เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 มิถุนายน 2021, 20:36:22(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PDIO4f.jpg)


เทียบ 8 ข้อมูล วัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร