ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:43:01

หัวข้อ: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:43:01
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEy79.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEy79)

HS4DRY กะ HS3PLF
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:43:53
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgE8cQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgE8cQ)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:44:03

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEr0V.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEr0V)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:44:21

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEH2S.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEH2S)

HS4DRY กะ HS3PLF
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:44:33

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEVyn.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEVyn)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:44:44

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEaTg.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEaTg)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:02

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEplW.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEplW)

 HS4DRY กะ HS3PLF
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:11

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEvv2.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEvv2)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEJB1.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEJB1)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEe8D.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEe8D)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:41

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgELUy.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgELUy)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 พฤษภาคม 2021, 20:45:55

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/19/PgEy79.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PgEy79)


HS4DRY กะ HS3PLF
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:11:09
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNuCf.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNuCf)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:11:20

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNCgb.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNCgb)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:11:30

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoN6Fa.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoN6Fa)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:11:38

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNrtq.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNrtq)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:11:50

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoN8oz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoN8oz)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:00

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNHG8.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNHG8)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:08

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNXfR.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNXfR)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:15

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNa50.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNa50)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:29

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNpHu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNpHu)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:38

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNGSZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNGSZ)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:46

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNJgI.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNJgI)
หัวข้อ: Re: HS4DRY กะ HS3PLF
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 พฤษภาคม 2021, 06:12:57

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/05/26/PoNLCP.jpg) (https://www.picz.in.th/image/PoNLCP)HS4DRY กะ HS3PLF