ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แซวจิปาถะสัพเพเหระบุคคลในวงการวิทยุสมัครเล่น => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:19:02

หัวข้อ: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:19:02
(https://www.img.in.th/images/ef9c76a7f6e26517cffae8177e380fe1.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcPQL)


HS4BSI กะ HS4WWW
ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12
ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:20:02
(https://www.img.in.th/images/4e8a05eef551c28e1e6866e9852bcebd.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcTsr)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:20:33

(https://www.img.in.th/images/be94d6d8c0f88d5d2c56a1c565b33eaa.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcuHY)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:20:48

(https://www.img.in.th/images/2d80facf2244d08bcd6a37142ac90c6d.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcVM9)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:21:05

(https://www.img.in.th/images/39288a538df5be5ff6c081160422477b.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcBQE)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:21:28

(https://www.img.in.th/images/5708b8374dfca10fe0caeb3a3bc6143f.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcEeH)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:21:54

(https://www.img.in.th/images/be2c67ca80443340a780cb65f85d5c82.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcY6w)


HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:22:07

(https://www.img.in.th/images/c5cbfc72025bc0b7bdc8e9cad490073e.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcUlM)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:22:17

(https://www.img.in.th/images/249b6cec106356ef42eeec8958912376.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcsEf)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:22:32

(https://www.img.in.th/images/10f27bd035b4bde31145961dc889a48f.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcoHA)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:22:47

(https://www.img.in.th/images/a2e0449e4175bd46d28ae1275f1ec69a.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcQzs)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:23:00

(https://www.img.in.th/images/27802e962d17da415a67023b545c7508.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcpRO)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:23:13

(https://www.img.in.th/images/f35e8dfd8e446505a2a13074190ce900.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcOF3)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021, 06:23:45

(https://www.img.in.th/images/ef9c76a7f6e26517cffae8177e380fe1.jpg) (https://www.img.in.th/image/pVcPQL)HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:01:57
(https://www.img.in.th/images/2a0480bb07cefde126895ce61aeecc0c.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kL72)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:02:10

(https://www.img.in.th/images/b83d0558339adb35687ae39e16d5ecc6.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kyBE)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:02:24

(https://www.img.in.th/images/2a2a4a9817e41a1304f53713c8d01326.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kXKH)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:02:35

(https://www.img.in.th/images/18238513f46fb10710896ab83dbdabe5.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kzfr)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:02:48

(https://www.img.in.th/images/1e3b744f202162db0d581bb0fa64e07f.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kCXw)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:02:58

(https://www.img.in.th/images/05f757d1419ab4bbd4c2664f3bcfeb88.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kAOM)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:03:07

(https://www.img.in.th/images/d07e7f54f00a05a38fbe6cf2f62e3356.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kJcf)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:03:17

(https://www.img.in.th/images/08cce1757540792f0b4971295e94048c.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kMYA)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:03:26

(https://www.img.in.th/images/4ae36f94a94fbc99599dbb13f879bd09.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5k2BL)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:03:38

(https://www.img.in.th/images/b8b57ec4dba984c7d7a402a3e1e1eb6d.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kRbO)
หัวข้อ: Re: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021, 06:04:00

(https://www.img.in.th/images/c69ec47df55ffc548d4acb8dfc7148fa.jpg) (https://www.img.in.th/image/p5kkG3)


: HS4BSI กะ HS4WWW ณ สานฝันปันน้ำใจ ให้เด็กไทยในภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหาสารคาม ปี 63