ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป => ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:34:30

หัวข้อ: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:34:30
(http://upic.me/i/4i/111_resize.jpg) (http://upic.me/show/62590845)

พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร
วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
กราบสรีระสังขาร
หลวงปู่อร่าม ชินวังโส
วัดป่าถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:34:52
(http://upic.me/i/64/img_7196_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604059)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:01
(http://upic.me/i/2b/img_7197_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604060)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:07
(http://upic.me/i/dd/img_7198_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604061)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:15
(http://upic.me/i/w5/img_7199_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604062)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:22
(http://upic.me/i/qh/img_7200_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604063)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:30
(http://upic.me/i/ua/img_7201_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604064)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:43
(http://upic.me/i/pr/img_7202_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604065)


พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:35:50
(http://upic.me/i/du/img_7203_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604066)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:36:00
(http://upic.me/i/1k/img_7204_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604067)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:36:18
(http://upic.me/i/ej/img_7205_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604068)พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:36:25
พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:36:31
(http://upic.me/i/wf/img_7207_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604070)
หัวข้อ: Re: พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020, 06:36:49
(http://upic.me/i/we/img_7208_resize.jpg) (http://upic.me/show/62604071)

พระอาจารย์อุดม ติกขวีโร วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กราบสรีระสังขาร หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 63