ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:40:37

หัวข้อ: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:40:37
(http://upic.me/i/5e/img_4071_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088442)


HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:40:48
(http://upic.me/i/gx/img_4072_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088443)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:40:56
(http://upic.me/i/i3/img_4073_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088444)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:41:05
(http://upic.me/i/d2/img_4074_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088445)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:41:14
(http://upic.me/i/7z/img_4075_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088446)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:41:22
(http://upic.me/i/l2/img_4076_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088447)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 07 มกราคม 2017, 05:41:38
(http://upic.me/i/xk/img_4077_resize.jpg) (http://upic.me/show/60088448)

HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:27:32
(http://upic.me/i/ek/img_4078_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122313)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:27:44
(http://upic.me/i/3c/img_4079_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122314)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:27:50
(http://upic.me/i/6d/img_4080_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122315)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:27:58
(http://upic.me/i/m8/img_4081_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122316)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:28:05
(http://upic.me/i/1d/img_4082_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122317)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 12 มกราคม 2017, 20:28:20
(http://upic.me/i/rx/img_4085_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122318)

 HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 มกราคม 2017, 05:15:27
(http://upic.me/i/ox/img_4093_resize.jpg) (http://upic.me/show/60157416)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 มกราคม 2017, 05:15:36
(http://upic.me/i/va/img_4094_resize.jpg) (http://upic.me/show/60157417)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 มกราคม 2017, 05:15:45
(http://upic.me/i/4n/img_4095_resize.jpg) (http://upic.me/show/60157418)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 19 มกราคม 2017, 05:16:03
(http://upic.me/i/u0/img_4098_resize.jpg) (http://upic.me/show/60157419)

HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:00:21
(http://upic.me/i/7r/img_4101_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196092)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:00:29
(http://upic.me/i/5h/img_4102_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196093)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:00:37
(http://upic.me/i/tu/img_4103_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196094)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:00:45
(http://upic.me/i/l9/0img_4104_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196095)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:00:53
(http://upic.me/i/gn/img_4105_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196096)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:01:01
(http://upic.me/i/wd/img_4106_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196097)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:01:10
(http://upic.me/i/q4/img_4107_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196098)
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 24 มกราคม 2017, 21:01:28
(http://upic.me/i/q4/img_4107_resize.jpg) (http://upic.me/show/60196098)


HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2022, 21:49:20

(http://upic.me/i/rx/img_4085_resize.jpg) (http://upic.me/show/60122318)

 HS4HFU แำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ