ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => HAPPY BRITHDAY อวยพรวันคล้ายวันเกิด => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:24:29

หัวข้อ: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:24:29
(http://upic.me/i/rc/img_0243_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617585)


HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:26:05
(http://upic.me/i/1h/img_0234_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617578) ขอขอบคุณ HS4ZWZ ที่มา HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:26:54
(http://upic.me/i/9x/img_0238_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617581) ขอขอบคุณ HS4UMR ที่มา HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:27:25
(http://upic.me/i/z7/img_0246_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617588) ขอขอบคุณ HS4VCL ที่มา HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:27:52
(http://upic.me/i/z7/img_0249_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617589) ขอขอบคุณ HS4ZJZ ที่มา HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:29:30
(http://upic.me/i/pr/img_0254_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617594)

HS4MM (คุณวิเชียร สังโวลี) มอบเงินสนับสนุนชมนักวิทยุสมัครเล่น AR สื่อสารเฝ้าระวังภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3000 บาท โดยมี HS1NSC HS4ZTO HS4ZTP มารับมอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:29:50
(http://upic.me/i/d5/img_0266_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617604)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:30:15
(http://upic.me/i/1h/img_0234_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617578)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:30:23
(http://upic.me/i/1h/img_0236_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617579)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:30:31
(http://upic.me/i/1h/img_0237_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617580)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:30:44
(http://upic.me/i/9x/img_0238_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617581)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:30:52
(http://upic.me/i/1h/img_0239_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617582)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:01
(http://upic.me/i/rc/img_0240_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617583)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:09
(http://upic.me/i/rc/img_0241_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617584)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:18
(http://upic.me/i/rc/img_0243_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617585)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:27
(http://upic.me/i/jt/img_0244_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617586)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:42
(http://upic.me/i/z7/img_0246_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617588)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:50
(http://upic.me/i/z7/img_0249_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617589)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:31:58
(http://upic.me/i/z7/img_0250_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617590)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:10
(http://upic.me/i/pr/img_0254_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617594)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:18
(http://upic.me/i/xf/img_0256_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617595)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:26
(http://upic.me/i/su/img_0258_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617596)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:35
(http://upic.me/i/xf/img_0259_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617597)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:43
(http://upic.me/i/mw/img_0260_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617598)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:32:52
(http://upic.me/i/5s/img_0261_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617599)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:01
(http://upic.me/i/5s/img_0262_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617600)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:09
(http://upic.me/i/d5/img_0263_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617601)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:18
(http://upic.me/i/sc/img_0264_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617602)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:27
(http://upic.me/i/d5/img_0265_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617603)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:36
(http://upic.me/i/d5/img_0266_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617604)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:44
(http://upic.me/i/dh/img_0267_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617605)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:33:52
(http://upic.me/i/u1/img_0268_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617606)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:34:01
(http://upic.me/i/jd/img_0269_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617607)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:34:13
(http://upic.me/i/b5/img_0270_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617608)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:34:23
(http://upic.me/i/93/img_0271_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617609)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:34:32
(http://upic.me/i/p9/img_0272_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617610)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:35:08
(http://upic.me/i/sb/img_0273_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617611)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:35:17
(http://upic.me/i/j8/img_0274_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617612)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:35:25
(http://upic.me/i/j8/img_0275_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617613)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 10 มกราคม 2016, 06:35:42
(http://upic.me/i/t7/img_0276_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/57617614)

HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 26 มีนาคม 2016, 17:36:34
HAPPY BIRTHDAY TO HS4MM  
(http://upic.me/i/4y/603977lzxi18vj55.gif) (http://upic.me/show/420471)