ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม => วิทยุกระจายเสียง AM / FM และ วิทยุโทรทัศน์ => ข้อความที่เริ่มโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 23 มีนาคม 2012, 18:30:18

หัวข้อ: กสทช. ชี้กลางปี 55 เห็นใบอนุญาตวิทยุ-โทรทัศน์
เริ่มหัวข้อโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 23 มีนาคม 2012, 18:30:18
กสทช. ชี้กลางปี 55 เห็นใบอนุญาตวิทยุ-โทรทัศน์

กสทช. เร่งร่างกฎเกณฑ์เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ คาดได้เห็นกลางปี พ.ศ. 2555
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีความคืบหน้าไปมาก เพราะทุกฝ่ายพยายามที่จะเร่งร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. ให้อนุมัติร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) โดยเร็ว เพื่อจะได้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ต่อไป คาดว่าไม่เกินกลางปีหรืออย่างช้าไตรมาส 3 ปี 2555 น่าจะเริ่มทยอยแจกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการได้

ทั้งนี้ ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทฯ กสทช.ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต การกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน เพราะ กสทช. เป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมรอคอยมานาน

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า การทำหน้าที่ของกสทช.ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรา 82 ในบทเฉพาะกาล พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่ระบุว่า เมื่อมี กสทช.แล้ว หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการอนุญาตหรือสัมปทานหรือการทำสัญญาต่าง ๆ จะต้องแจงการดำเนินการต่อ กสทช. เพื่อให้กสทช.ตรวจสอบว่าสัญญาสัมปทานนั้น ๆ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น กสทช.จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบด้วย ฉะนั้นหน่วยงานใดที่ครอบครองคลื่นหรือใช้คลื่นอยู่ควรจะแจ้งรายละเอียดให้กสทช.รับทราบ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและเปิดข้อมูลทั้งหมดให้สาธารณะทราบและนำไปสู่การจัดสรรคลื่นความถี่โดยเร็วเช่นกัน.
หัวข้อ: Re: กสทช. ชี้กลางปี 55 เห็นใบอนุญาตวิทยุ-โทรทัศน์
เริ่มหัวข้อโดย: ตามรอยพุทธ ที่ 28 มีนาคม 2012, 20:18:24
อนุโมทนา