ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => HAPPY BRITHDAY อวยพรวันคล้ายวันเกิด => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:07

หัวข้อ: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:07
(http://upic.me/i/xq/inrp1.jpg) (http://upic.me/show/56261467)

HAPPY BIRTHDAY HS4PPP (คุณเพ็ญศิริ สังโวลี)  วันที่ 18 มิถุนายน 2558
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:19
(http://upic.me/i/0k/9ds82.jpg) (http://upic.me/show/56261468)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:29
(http://upic.me/i/vy/dfke3.jpg) (http://upic.me/show/56261469)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:38
(http://upic.me/i/gn/tmq84.jpg) (http://upic.me/show/56261470)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:48
(http://upic.me/i/to/cj3c5.jpg) (http://upic.me/show/56261471)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:50:56
(http://upic.me/i/xm/12l26.jpg) (http://upic.me/show/56261472)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:51:04
(http://upic.me/i/9w/ciq87.jpg) (http://upic.me/show/56261474)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:51:12
(http://upic.me/i/zr/lzyf8.jpg) (http://upic.me/show/56261475)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:51:20
(http://upic.me/i/24/g1k19.jpg) (http://upic.me/show/56261476)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 กรกฎาคม 2015, 21:51:28
(http://upic.me/i/fh/tjx10.jpg) (http://upic.me/show/56261477)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 กรกฎาคม 2015, 22:47:02
(http://upic.me/i/dr/4r151.jpg) (http://upic.me/show/56298736)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 กรกฎาคม 2015, 22:47:14
(http://upic.me/i/is/9m152.jpg) (http://upic.me/show/56298737)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 กรกฎาคม 2015, 22:47:22
(http://upic.me/i/mz/v6153.jpg) (http://upic.me/show/56298738)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 กรกฎาคม 2015, 22:47:30
(http://upic.me/i/fo/az154.jpg) (http://upic.me/show/56298739)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 26 กรกฎาคม 2015, 22:47:40
(http://upic.me/i/iq/19155.jpg) (http://upic.me/show/56298740)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:51:40
(http://upic.me/i/js/28261.jpg) (http://upic.me/show/56316236)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:51:51
(http://upic.me/i/p6/aq262.jpg) (http://upic.me/show/56316237)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:03
(http://upic.me/i/5e/nl263.jpg) (http://upic.me/show/56316238)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:12
(http://upic.me/i/vw/9y264.jpg) (http://upic.me/show/56316239)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:22
(http://upic.me/i/63/5s265.jpg) (http://upic.me/show/56316240)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:33
(http://upic.me/i/2p/49266.jpg) (http://upic.me/show/56316241)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:43
(http://upic.me/i/y5/os267.jpg) (http://upic.me/show/56316242)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 28 กรกฎาคม 2015, 20:52:55
(http://upic.me/i/lv/al268.jpg) (http://upic.me/show/56316243)
หัวข้อ: Re: HAPPY BIRTHDAY HS4PPP วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 26 มีนาคม 2016, 17:35:03
HAPPY BIRTHDAY TO HS4PPP  
(http://upic.me/i/4y/603977lzxi18vj55.gif) (http://upic.me/show/420471)