ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น => แนะนำสมาชิก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:22

หัวข้อ: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:22
(http://upic.me/i/kf/eb187.jpg) (http://upic.me/show/54990291)

นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น  HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:30
(http://upic.me/i/a1/i1188.jpg) (http://upic.me/show/54990292)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:38
(http://upic.me/i/79/7b189.jpg) (http://upic.me/show/54990293)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:47
(http://upic.me/i/8s/0v190.jpg) (http://upic.me/show/54990294)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:57:55
(http://upic.me/i/wz/ot191.jpg) (http://upic.me/show/54990295)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:58:07
(http://upic.me/i/wj/dd192.jpg) (http://upic.me/show/54990296)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:58:16
(http://upic.me/i/q3/ag193.jpg) (http://upic.me/show/54990297)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:58:24
(http://upic.me/i/3z/c9194.jpg) (http://upic.me/show/54990298)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 20 มีนาคม 2015, 06:58:32
(http://upic.me/i/3y/oa195.jpg) (http://upic.me/show/54990299)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:27:49
(http://upic.me/i/3j/4r168.jpg) (http://upic.me/show/55043111)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:27:58
(http://upic.me/i/8q/lf169.jpg) (http://upic.me/show/55043112)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:06
(http://upic.me/i/ry/vs170.jpg) (http://upic.me/show/55043114)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:14
(http://upic.me/i/gz/bp171.jpg) (http://upic.me/show/55043115)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:22
(http://upic.me/i/90/cq172.jpg) (http://upic.me/show/55043117)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:31
(http://upic.me/i/29/ku173.jpg) (http://upic.me/show/55043118)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:40
(http://upic.me/i/5x/g1174.jpg) (http://upic.me/show/55043119)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 25 มีนาคม 2015, 19:28:49
(http://upic.me/i/9z/dn175.jpg) (http://upic.me/show/55043120)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:14
(http://upic.me/i/4j/rzl86.jpg) (http://upic.me/show/55079556)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:23
(http://upic.me/i/bd/ob287.jpg) (http://upic.me/show/55079558)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:32
(http://upic.me/i/2u/wmz88.jpg) (http://upic.me/show/55079560)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:41
(http://upic.me/i/21/k3w89.jpg) (http://upic.me/show/55079561)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:50
(http://upic.me/i/go/9ym90.jpg) (http://upic.me/show/55079562)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:32:58
(http://upic.me/i/g8/riu91.jpg) (http://upic.me/show/55079563)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:33:07
(http://upic.me/i/zk/3b192.jpg) (http://upic.me/show/55079564)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:33:14
(http://upic.me/i/3t/30d93.jpg) (http://upic.me/show/55079565)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:33:24
(http://upic.me/i/uo/ujw94.jpg) (http://upic.me/show/55079566)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 มีนาคม 2015, 21:33:32
(http://upic.me/i/m6/9q795.jpg) (http://upic.me/show/55079567)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 31 มีนาคม 2015, 18:16:34
(http://upic.me/i/gp/ea123.jpg) (http://upic.me/show/55099355)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 31 มีนาคม 2015, 18:16:43
(http://upic.me/i/ys/ae124.jpg) (http://upic.me/show/55099356)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 31 มีนาคม 2015, 18:16:52
(http://upic.me/i/a4/xf125.jpg) (http://upic.me/show/55099357)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 31 มีนาคม 2015, 18:17:00
(http://upic.me/i/t7/7l126.jpg) (http://upic.me/show/55099358)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 31 มีนาคม 2015, 18:17:10
(http://upic.me/i/qs/jy127.jpg) (http://upic.me/show/55099359)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 02 พฤษภาคม 2015, 18:29:40


งึดคัก
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:40:39
(http://upic.me/i/ee/20180204_081056.jpg) (http://upic.me/show/61956645)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:41:32
(http://upic.me/i/h8/20180204_081057.jpg) (http://upic.me/show/61956646)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:43:42
(http://upic.me/i/oy/20180204_081050.jpg) (http://upic.me/show/61956647)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:44:33
(http://upic.me/i/f2/20180204_081051.jpg) (http://upic.me/show/61956648)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:45:25
(http://upic.me/i/ta/20180204_094411.jpg) (http://upic.me/show/61956650)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:46:10
(http://upic.me/i/c5/20180204_094412.jpg) (http://upic.me/show/61956651)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:46:50
(http://upic.me/i/49/20180204_094413.jpg) (http://upic.me/show/61956653)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:47:34
(http://upic.me/i/2h/20180204_094414.jpg) (http://upic.me/show/61956654)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:48:09
(http://upic.me/i/x6/20180204_094419.jpg) (http://upic.me/show/61956655)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:48:50
(http://upic.me/i/gz/20180204_094420.jpg) (http://upic.me/show/61956656)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:49:35
(http://upic.me/i/so/20180204_094421.jpg) (http://upic.me/show/61956657)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:50:11
(http://upic.me/i/so/20180204_094421.jpg) (http://upic.me/show/61956657)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:50:52
(http://upic.me/i/8d/20180204_094422.jpg) (http://upic.me/show/61956658)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:52:15
(http://upic.me/i/i5/20180204_094446.jpg) (http://upic.me/show/61956659)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:52:41
(http://upic.me/i/b2/20180204_094456.jpg) (http://upic.me/show/61956660)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:53:09
(http://upic.me/i/d8/20180204_094502.jpg) (http://upic.me/show/61956661)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:53:53
(http://upic.me/i/pa/20180204_094505.jpg) (http://upic.me/show/61956662)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:55:37
(http://upic.me/i/ep/27459160_1610335529059072_5863522915043980174_n.jpg) (http://upic.me/show/61956663)
หัวข้อ: Re: HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018, 11:56:08
(http://upic.me/i/sf/27459611_2240503606180826_1735125982413089875_n.jpg) (http://upic.me/show/61956664)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018, 19:36:54
(http://upic.me/i/qn/a10_resize.jpg) (http://upic.me/show/61957551)

นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 พฤษภาคม 2018, 19:26:42
(http://upic.me/i/s2/09_resize.jpg) (http://upic.me/show/62046229)

 นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 พฤษภาคม 2018, 19:46:59
(http://upic.me/i/fb/a10_resize.jpg) (http://upic.me/show/62046243)

นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 02 พฤษภาคม 2018, 19:59:06
(http://upic.me/i/4e/a27_resize.jpg) (http://upic.me/show/62046260)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:41:48
(http://upic.me/i/en/img_1212_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120564)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:42:32
(http://upic.me/i/en/img_1212_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120564)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:42:45
(http://upic.me/i/vi/img_1213_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120565)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:42:56
(http://upic.me/i/vc/img_1214_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120566)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:43:07
(http://upic.me/i/5a/img_1215_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120567)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:43:26
(http://upic.me/i/d5/img_1216_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120568)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:43:38
(http://upic.me/i/kp/img_1217_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120569)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:43:55
(http://upic.me/i/fy/img_1218_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120570)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:44:05
(http://upic.me/i/td/img_1219_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120571)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:44:16
(http://upic.me/i/6v/img_1220_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120572)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:44:26
(http://upic.me/i/9c/img_1221_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120573)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:44:37
(http://upic.me/i/ut/img_1222_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120574)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:44:54
(http://upic.me/i/qv/img_1223_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120575)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:45:05
(http://upic.me/i/tv/img_1224_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120576)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:45:15
(http://upic.me/i/gr/img_1225_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120577)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:45:33
(http://upic.me/i/4s/img_1226_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120578)นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:45:42
(http://upic.me/i/5f/img_1227_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120579)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:45:53
(http://upic.me/i/am/img_1228_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120580)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:46:05
(http://upic.me/i/90/img_1229_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120581)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:46:22
(http://upic.me/i/m8/img_1230_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120582)

นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:46:34
(http://upic.me/i/qc/img_1231_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120583)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:46:47
(http://upic.me/i/pl/img_1232_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120584)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:46:58
(http://upic.me/i/8x/img_1233_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120585)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:47:09
(http://upic.me/i/g1/img_1234_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120586)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:47:28
(http://upic.me/i/uk/img_1235_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120587)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:47:51
(http://upic.me/i/lh/img_1236_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120588)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:48:09
(http://upic.me/i/rx/img_1237_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120589)


 นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:48:20
(http://upic.me/i/c5/img_1238_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120590)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:48:31
(http://upic.me/i/hc/img_1239_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120591)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:48:42
(http://upic.me/i/v7/img_1240_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120592)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:48:53
(http://upic.me/i/e2/img_1241_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120593)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:49:03
(http://upic.me/i/6c/img_1242_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120594)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:49:14
(http://upic.me/i/wp/img_1243_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120595)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:49:24
(http://upic.me/i/id/img_1244_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120596)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:49:37
(http://upic.me/i/7g/img_1245_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120597)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:49:55
(http://upic.me/i/f2/img_1309_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120629)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:50:12
(http://upic.me/i/72/img_1310_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120630)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:50:25
(http://upic.me/i/w8/img_1311_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120631)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:50:36
(http://upic.me/i/f1/img_1312_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120632)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:51:29
(http://upic.me/i/f1/img_1312_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120632)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:51:41
(http://upic.me/i/w3/img_1313_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120633)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:51:54
(http://upic.me/i/pv/img_1314_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120634)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:52:07
(http://upic.me/i/4g/img_1315_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120635)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:52:18
(http://upic.me/i/wv/img_1316_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120636)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:52:29
(http://upic.me/i/r8/img_1317_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120637)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:52:39
(http://upic.me/i/0p/img_1318_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120638)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 04 กรกฎาคม 2018, 01:53:01
(http://upic.me/i/t9/0img_1319_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62120639)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:52:25
(http://upic.me/i/4p/img_1788_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133374)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:52:35
(http://upic.me/i/vj/img_1789_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133375)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:52:47
(http://upic.me/i/xd/img_1790_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133376)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:52:57
(http://upic.me/i/nq/img_1791_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133377)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:53:08
(http://upic.me/i/zf/img_1792_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133378)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:53:18
(http://upic.me/i/v3/img_1793_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133379)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:53:31
(http://upic.me/i/v3/img_1794_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133380)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:53:41
(http://upic.me/i/1k/img_1795_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133381)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 16 กรกฎาคม 2018, 00:54:00
(http://upic.me/i/4h/img_1796_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62133382)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 กรกฎาคม 2018, 17:23:16
(http://upic.me/i/ds/0img_2369_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62147090)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 กรกฎาคม 2018, 17:23:28
(http://upic.me/i/ff/img_2370_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62147091)
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 29 กรกฎาคม 2018, 17:23:48
(http://upic.me/i/ma/img_2371_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62147092)


นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หัวข้อ: ขอบคุณหลายๆ เด้อครับ อาวงึดhsmm
เริ่มหัวข้อโดย: HS3TXB ที่ 10 ธันวาคม 2018, 10:38:42
ขอบคุณหลายๆ เด้อครับ อาวงึดhs4mm
หัวข้อ: Re: นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 22 มกราคม 2022, 08:02:16

(http://upic.me/i/ff/img_2370_resize_exposure.jpg) (http://upic.me/show/62147091)นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่น HS3TXB อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ